Künye

Hande Medya Ltd. Şti. adına
İMTİYAZ SAHİBİ 
Hande Özgül

YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu)
Hüseyin Karabulut

YAYIN YÖNETMENİ
Mihrali Erdoğan

HABER MÜDÜRÜ 
Osman Çıracı

GÖRSEL YÖNETMEN 
Sevim Çıracı

HUKUK DANIŞMANI 
Av. İsmail Şahin

EDİTÖRLER 
Simgenur Gök